TELEFONSKE CENTRALE

Servis telefona

Imamo višegodišnje iskustvo u servisiranju telefona raznih proizvođača kao što su Panasonic, General Electric, Philips...

Montaža telefonskih centrala na Vašoj adresi

Vršimo instalaciju, montažu, puštanje u rad sa korisničkom obukom telefonskih centrala na Vašoj kućnoj adresi. U pitanju su svi modeli Panasonic analognih i digitalnih telefonskih centrala.

Servisiranje telefonskih centrala

Vršimo kompletno servisiranje telefonskih centrala u našem servisu. Dolazak na Vašu adresu, instalacija naše centrale u svrhu korišćenja sve dok je Vaša oprema kod nas na servisiranju.


test

Servisiranje po ugovoru

Servisiranje po ugovoru koje već dugo funkcioniše sa raznim partnerima.

Pitajte servisera